Трудова терапия – когато се използва

Професионалната терапия се използва за лечение и управление на широк кръг от условия и нужди.

Някои от тези условия включват такива

Професионалната терапия се използва и като част от програма за рехабилитация (програма за лечение, предназначена да помогне на някого да се възстанови от заболяване или нараняване) – например след операция или за лечение на депресия.

Здравни условия

Работната терапия може да се използва за лечение на състояния, включително

Професионалните терапевти могат да работят и с деца с такива състояния

Условия при деца

Професионалната терапия може да се използва за справяне с проблеми, които се развиват в резултат на възрастта. Например, може да откриете, че определени движения не са толкова лесни, колкото преди, като например излизане от леглото сутрин. Един професионален терапевт може да предложи оборудване и адаптации към вашия дом или нови техники, които могат да бъдат полезни.

Професионалната терапия включва също и осигуряване на устройства и подпомагане на изработването на стратегии за подпомагане на паметта и подобряване на функцията при хора със състояния, свързани със стареенето, като деменция (болест на Алцхаймер) и болестта на Алцхаймер (най-честата форма на деменция).

Работната терапия може да се използва след злополука, заболяване или операция, за да ви помогне да възстановите и да възстановите възможно най-голяма независимост. Например, професионалната терапия може да се използва след това

остаряване

Неща, които можете да направите, за да живеете здравословно и добре с диагноза на деменция

Рехабилитация и възстановяване