Синдром на Търнър – причини

Едно момиче със синдром на Търнър има само една нормална X секс хромозома, а не обичайната две (XX).

Всеки се ражда с 23 двойки хромозоми. Една двойка хромозоми – половите хромозоми – определя пола на бебето.

Една полова хромозома идва от бащата, а другата идва от майката. Приносът на майката винаги е X-хромозома. Приносът на бащата може да бъде X или Y хромозома.

Детето обикновено има две X хромозоми (XX), а момчетата имат Х и Y хромозома (XY). Y хромозомата определя “мъжествеността”, така че ако липсва – както при синдрома на Търнър – полът на детето неизменно ще бъде жена.

Жена със синдром на Търнър липсва част или цяла една полова хромозома. Това означава, че има само една пълна X хромозома.

Тази вариация на хромозомите се случва случайно, когато бебето се зароди в утробата. Тя не е свързана с възрастта на майката.

Синдромът може да бъде описан като

Разберете как да наследите физическите и поведенческите ви характеристики, както и да научите за тестване за генетични заболявания