Синдром на Прадер-Уили – диагностика

Окончателната диагноза на синдрома на Прадер-Уили (PWS) обикновено може да бъде направена чрез провеждане на серия от генетични тестове.

Генетичното тестване може да се използва за проверка на хромозомите в проба от кръвта на Вашето дете за генетичните аномалии, за които е известно, че причиняват синдром на Прадер-Уили.

Както и потвърждаването на диагнозата на синдрома на Прадер-Уили, резултатите трябва също така да ви позволят да определите вероятността да имате друго дете със синдрома.

Генетично тестване

Прочетете повече за причините за синдрома на Прадер-Уили.

Списък на симптомите, за които се знае, че са типични за синдрома на Прадер-Уили, също се използва, за да се определи кои деца трябва да бъдат тествани.

Контролен списък за диагностициране на синдрома на Прадер-Уили

Контролният лист може да бъде полезен и за родителите, загрижени за развитието, поведението и хранителните навици на детето си и които искат да знаят дали детето им може да има синдром на Прадер-Уили.

Една точка е дадена за всеки от следните симптоми, които едно дете има

Половината точка се дава за всеки от следните симптоми, които детето има

Ако детето ви е на възраст под три години и има пет точки с поне три точки от основните критерии, синдромът на Прадер-Уили ще бъде силно подозиран и ще бъдат препоръчани генетични тестове.

Ако детето ви е над тригодишна възраст и има осем точки, с най-малко четири точки от основните критерии, синдромът на Прадер-Уили ще бъде силно подозиран и ще бъдат препоръчани тестове.

Ако детето ви има здравословно състояние или увреждане, може да се нуждаят от специализирано здравеопазване и помощ в училище