Клинични изпитания и медицински изследвания – Намиране на резултатите

Възможно е да има забавяне, преди резултатите от клиничното изпитване да са известни, особено при по-големи проучвания, които могат да включват хиляди хора и могат да се случат в продължение на няколко години.

Дори когато резултатите са събрани и анализирани, има още един период, обикновено няколко месеца, когато изследването се разглежда и коментира от други учени, за да провери качеството му. Това се нарича партньорска проверка.

В края на проучването изследователите трябва да направят резултатите достъпни за всеки, който участва, и който заяви, че иска да знае резултатите. Ако изследователите не ви предложат резултатите и искате да знаете, помолете ги за тях.

Лицензиране на лечение

Всички главни обществени финансиращи изследователи в областта на здравеопазването и по-големите благотворителни организации в областта на медицинските изследвания изискват от изследователите да публикуват копие от изследванията си в Европа PubMed Central, когато се публикуват.

Ако изследването е идентифицирало ново лекарство, Агенцията за регулиране на лекарствата и здравните продукти (MHRA) трябва да я лицензира преди да може да бъде пусната на пазара. Лицензирането показва, че лечението е изпълнило определени стандарти за безопасност и ефективност.

Безопасността трябва да се следи внимателно през първите няколко години от ново разрешено лечение. Това е така, защото редки нежелани реакции, които не са били очевидни при клиничните проучвания, могат да се появят за пръв път.

В Англия и Уелс Националният институт за здраве и грижа за високи постижения (NICE) решава дали трябва да осигури лечение.