Гръдна склероза – диагностика

За да диагностицирате туберкулозна склероза, ще бъдете запитани за медицинската история на вашето семейство. Ще имате и няколко теста, за да търсите признаци на състоянието.

Здравните специалисти използват списък с характеристиките на туберкулозната склероза – като абнормни области на кожата или тумори в очите, мозъка, сърцето, белите дробове или бъбреците – за потвърждаване на диагнозата. За да се проверят тези функции, ще са необходими няколко теста.

Намирането на информация за медицинската история на вашето семейство също е важно, защото понякога гръбначната склероза може да работи в семейства.

Тестове за туберкулозна склероза

Тестовете, които може да се наложи да проверите за туберкулозна склероза включват

Генетичен кръвен тест за търсене на дефектни гени, които причиняват туберкулозна склероза, също може да се извърши, за да помогне за диагностициране, въпреки че това не винаги е надеждно.

Магнитен резонанс използва силни магнитни полета и радиовълни, за да произведе подробни изображения на вътрешността на тялото