Болест на Паркинсон – Симптоми

Симптомите на болестта на Паркинсон обикновено се развиват постепенно и в началото са леки.

Има много различни симптоми, свързани с болестта на Паркинсон, но редът, по който те се развиват, и тяхната тежест е различен за всеки индивид със състоянието.

Някои от по-честите симптоми са описани по-долу, въпреки че е малко вероятно човек с болестта на Паркинсон да преживее всички или повечето от тях.

Основни симптоми

Трите основни симптома на болестта на Паркинсон засягат физическото движение

Тези основни симптоми понякога се споменават от лекарите като “паркинсонизъм”.

Други симптоми

Болестта на Паркинсон също може да предизвика редица други физически и психически симптоми.

Посъветвайте се с Вашия лекар, ако сте загрижени, че може да имате симптоми на болестта на Паркинсон.

Вашият лекар ще попита за Вашите симптоми и за вашата медицинска история, за да им помогне да решат дали е необходимо да се обърнат към специалист за допълнителни тестове.

Прочетете повече за диагностицирането на болестта на Паркинсон.

Кога да потърсите медицинска помощ

Ново увреждане ще промени живота ви, но има много поддръжка, която да ви помогне да настроите