Болест на Кройцфелд-Якоб – превенция

Въпреки че болестта на Кройцфелд-Якоб (CJD) е много рядко, състоянието може да бъде трудно предотвратено.

Това се дължи на факта, че повечето случаи се появяват спонтанно по неизвестна причина (спорадична CJD), а някои са причинени от наследствена генетична недостатъчност (фамилна CJD).

Методите за стерилизация, използвани за предотвратяване на разпространението на бактерии и вируси, също не са напълно ефективни срещу инфекциозния протеин (прион), който причинява CJD. По-строгите насоки за повторната употреба на хирургично оборудване обаче означават, че случаите на CJD, разпространявани чрез медицинско лечение (iatrogenic CJD), са много редки.

Защита на хранителното снабдяване

Съществуват и мерки за предотвратяване разпространението на вариант на CJD чрез доставката на храна или чрез доставката на кръв, използвана за кръвопреливане. Те са описани по-долу.

Тъй като беше потвърдена връзката между спонгиформната енцефалопатия по говедата (BSE или болестта “луда крава”) и вариант CJD, бяха въведени строги мерки за спиране на навлизането на СЕГ в хранителната верига на хората.

Преливане на кръв

Тези контроли включват

В много части на света има четири случая, при които вариант CJD е предаден чрез кръвопреливане. Във всеки случай, лицето е получило кръвопреливане от донор, който по-късно е развил вариант на CJD.

Трима от четиримата получатели развиват вариант CJD, докато четвъртият реципиент почина преди да се развие вариант на CJD, но беше установено, че е заразен след следкланичен преглед.

Не е сигурно дали кръвопреливането е причината за инфекцията, тъй като участниците в нея биха могли да наложат вариант на CJD чрез диетични източници. Независимо от това бяха предприети стъпки за свеждане до минимум на риска от заразяване на кръвта.

Тези стъпки включват

Има много въпроси и опасения, свързани с донорството на органи. Получете отговорите на някои често срещани въпроси